Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Účet ► Používanie cookies

Používanie cookies

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľ využíva na poskytovanie niektorých služieb portálu, meranie návštevnosti a na prevádzku systému zobrazujúceho reklamu technológiu cookies. Webová stránka využíva služby Google najmä službu Google Analytics na analýzu návštevnosti a štatistiky internetových stránok. O tom, ako používa spoločnosť Google súbory cookies sa dozviete na tejto stránke.
  2. Ak nesúhlasíte aby tieto stránky využívali technológiu cookies, ukončite činnosť na týchto stránkach a vymažte si všetky linky smerujúce na tieto stránky.
  3. Technológia a používanie cookies, môžu obsahovať (technické) osobné údaje, ako môžu byť: IP adresa, informácia o prehliadači alebo jazykové nastavenie prehliadača. Nakoľko ide o osobné údaje, je potrebný aj súhlas so spracovávaním osobných údajov.
  4. Súhlas k používaniu cookies môže poskytnúť iba dospelá osoba, nakoľko charakter a obsah informácií na portáli nie je určený pre deti a mladistvých, ale pre dospelé osoby, t. j. osoby nad 18 rokov veku. Dospelá osoba, ktorá udeľuje súhlas, ďalej vyhlasuje, že k udeleniu súhlasu s používaním cookies nedošlo v tiesni a pod nátlakom a vyjadruje svoju pravú, slobodnú a dobromyseľnú vôľu.

Čl. II

Súvisiace ustanovenia

  1. Súhlas so spracovávaním osobných údajov a súhlas s používaním cookies tvoria súčasť ustanovení podmienok používania portálu, ktorý sa nachádza na tejto stránke.
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov a podmienky ochrany osobných údajov udeleného prevádzkovateľovi nájdete na tejto stránke.