Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Obchodné informácieCentrálny register ► Obchodný register – Sro 45011/B

Art Trade, s.r.o.

Centrálny register (A – Z) Centrálny register (! – 9) Vyhľadávanie v Centrálom registri

Zápisy subjektu v Centrálnom registri:

Art Trade, s.r.o.
Obchodné meno:Art Trade, s.r.o.od 13.03.2007 do 11.12.2013
Sídlo:Košická 52, 821 08 Bratislavaod 13.03.2007 do 11.12.2013
IČO:36 750 972od 13.03.2007

Obchodný register
Súd:Okresný súd Bratislava I
Oddiel:Sro
Vložka číslo:45011/B
Právna forma:spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktuálny výpis:Obchodný register – Okresný súd Bratislava I
Úplný výpis:Obchodný register – Okresný súd Bratislava I
Zbierka listín:Listiny uložené v Zbierke listín – Okresný súd Bratislava I

Art Trade, s.r.o.
Predmet činnosti:Obdobie činnosti:
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnostiod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autoraod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
technicko-organizačné zabezpečenie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a športových podujatíod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
technicko-organizačné zabezpečenie recepciíod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
technicko-organizačné zabezpečenie tlačových besiedod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
technicko-organizačné zabezpečenie výstav, veľtrhov a konferenciíod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctveod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
montáž nábytku z vopred vyhotovených dielcovod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
zariaďovanie interiérov a exteriérov z vopred vyhotovených dielcovod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
administratívne služby vrátane kopírovacích služiebod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
automatizované spracovanie dátod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
poradenská a konzultačná činnosť v odbore výpočtovej technikyod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
grafické prácea vizualizácia vykonávaná pomocou výpočtovej technikyod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
návrh a otimalizácia informačných technológiíod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
inštalovanie počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätiaod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
kompletizácia výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätiaod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
montáž štrukturovanej kabeláže a počítačových sietíod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
systémova údržba softwaruod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
správa poćítačových sietíod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
fotografické službyod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
rozmnožovacie práce kancelárskou rozmnožovacou technikouod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
spracovanie textových a obrazových predlôh prostredníctvom výpočtovej techniky alebo skeneromod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
grafické služby a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikouod: 13.03.2007 do: 11.12.2013
činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe v tomto rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaníod: 13.03.2007 do: 11.12.2013

Zápisy subjektu v Obchodnom vestníku:

Art Trade, s.r.o.
Vestník:Dátum:Zápis:Rubrika:
OV ░░░░/2012░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2013░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2014░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2015░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2016░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2017░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2018░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2019░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░

Zobraziť všetky zápisy

Daňové a účtovné informácie:

Art Trade, s.r.o.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Zobraziť všetky informácie

Zápisy subjektu v Konkurznom registri:

Art Trade, s.r.o.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Zobraziť všetky zápisy

Zápisy subjektu v Dražobnom registri:

Art Trade, s.r.o.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Zobraziť všetky zápisy

Upozornenia na nové zápisy (zmeny):

Art Trade, s.r.o.
Stav upozornenia:Upozornenie tohto subjektu nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia tohto subjektuUpozornenia v produktochObchodné informácie – kompletný pristup

Ďalšie zápisy v Centrálnom registri:

Centrálny register Ar–
Obchodné meno:Sídlo:
ARC WELDING, s. r. o.Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka
AR spol. s r.o.Varšavská 22, 831 03 Bratislava
Arcrun Chačikovič Oganesjan - MERYRybničná 61, 831 07 Bratislava
ARATEN s.r.o.Tajovského 34, 974 01 Banská Bystrica
ARTSERVIS družstvoSoblahovská 1, Trenčín
Arbitrážny súd Slovensko, s. r. o.Lachova 26, 851 03 Bratislava
Arabella Nostra s.r.o.Letná 22, 945 01 Komárno
Armaturenwerk Halle GmbHNevädzová 8, 821 01 Bratislava
ARECA GROUP, a.s. v likvidáciiŠtefánikova 76, 071 01 Michalovce
ARBEX, s.r.o.Piešťanská 1202/44, 915 28 Nové Mesto nad Váhom
ARD Interiér, s.r.o.Horná 5, 831 52 Bratislava-Rača
araProducts s. r. o.Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
ART CONECTION, n.o. v likvidáciiA. Trajana 3, 921 01 Piešťany
ARCO spol. s r.o. Rudníkč. 161, 044 22 Rudník
ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o.Kasárenská 3012/53, 905 01 Senica
ARCHA MichalováTrosky 3, 976 57 Michalová
ARCON SLOVAKIA, s.r.o.Nový Smokovec 14, 062 01 Starý Smokovec
Arcanis.sk, s. r. o.Rybničná 40, 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory
ARCUS s.r.o.Kollárova 48, 974 01 Banská Bystrica
Aragorn s. r. o.Saratovská 2, 841 02 Bratislava
ARS akciová spoločnosť PopradJ. Curie 1, 058 01 Poprad
ArchimeraBlumentálska 2729/16, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
ARDA STAV, s.r.o. v likvidáciiBardejovská 25, 080 01 Prešov
Arden Equipment Slovakia s.r.o.Priemyselný park Géňa 5570/67, 934 01 Levice
AREÁL IP, a.s.Nevädzova 5, 821 01 Bratislava

Centrálny register Ar–