Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Obchodné informácieCentrálny register ► Obchodný register – Sro 7236/V

ARTAX, s.r.o.

Centrálny register (A – Z) Centrálny register (! – 9) Vyhľadávanie v Centrálom registri

Zápisy subjektu v Centrálnom registri:

ARTAX, s.r.o.
Obchodné meno:ARTAX, s.r.o.od 18.01.1996
Sídlo:Hradbová 11, 040 01 Košiceod 01.04.2004
Vysokoškolská 11/C, 040 01 Košiceod 18.01.1996 do 31.03.2004
IČO:31 719 970od 18.01.1996

Obchodný register
Súd:Okresný súd Košice I
Oddiel:Sro
Vložka číslo:7236/V
Právna forma:spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktuálny výpis:Obchodný register – Okresný súd Košice I
Úplný výpis:Obchodný register – Okresný súd Košice I
Zbierka listín:Listiny uložené v Zbierke listín – Okresný súd Košice I

ARTAX, s.r.o.
Predmet činnosti:Obdobie činnosti:
► chov exotických zvierat a vtáctva, akvarijných rybičiek, priadky morušovej, laboratórnych zvieratod: 18.01.1996
► spracovanie rýb a výroba rybacích výrobkov vrátane konzervovania, spracovanie ovocia, zeleniny, zemiakov a meduod: 18.01.1996
► výroba umelých čriev, ovocných a zeleninových nápojov a výrobkov, rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, surového a rafinovaného oleja a tukov, stužených jedlých tukov, škrobárskych výrobkov, hotového krmiva pre hospodárske a domáce zvieratá, cukru, kakaa, čokolády a cukroviniek, cestovín, čaju a kávy, rôznych korením, aromatických výťažkov, homogénnych potravinárskych výrobkov a dietnych potravín, potravinárskych výrobkov - vajcia, ocot, droždie, vaječných výrobkov, potravinárskych koncentrátov, hroznového a ovocného vína, nealkoholických nápojov ( bez ovocných štiav )od: 18.01.1996
► stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliašod: 18.01.1996
► úprava a spriadanie textilných, bavlnárskych, ľanárskych, česaných a mykaných bavlnárskych a vlnárskych vlákienod: 18.01.1996
► súkanie a úprava hodvábu, súkanie a tvarovanie syntetických priadzí, výroba nitíod: 18.01.1996
► tkanie bavlnárskych, mykaných a česaných vláknarských, hodvábnych, ľanárskych, jutárskych a vigoňových textíliíod: 18.01.1996
► výroba konfekčného textilného tovaru, posteľného prádla, konfekčných výrobkov bytových, stolných a podobných textilných výrobkov pre domácnosť, plachiet, stanov, kobercov a podlahových textílií, ľanárskych povrazov a sieťovaných výrobkov, povrazníctva, sieťových výrobkov, netkaných textílií a výrobkov z nich, stúh, pamukov, tylov a čipiek, záclon a výšiviek, vaty a obväzových výrobkov, textilných knôtov, hadíc, textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastami, pletených materiálov a pleteného tovaru, pančuchového tovaru, pleteného ošatenia a odevov, pletenej spodnej bielizne, pletených doplnkov - rukavíc, kožených odevov a odevných doplnkov, pracovných odevov, vrchného ošatenia, spodnej bielizne, ošatenia a doplnkov, klobučníckych výrobkov, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní, usňovej obuvi, obuvi z textilných materiálov, výroba píliarska a impregnácia dreva, dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov, drevených obalov, tovaru z korku, košov a prúteného tovaru, vlákniny, papiera a lepenky, tovaru z papiera a lepenky, vlnitého papiere a lepenky, baliacého materiálu z papiera a lepenky, domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera, kancelárskych a školských potrieb z papiera, tapiet a iného tovaru z papiera a lepenkyod: 18.01.1996
► rafinérske spracovanie ropy, spracovanie tuhých a plynných palívod: 18.01.1996
► výroba základných chemichých látok, technických plynov, farbív a pigmentov, základných anorganických a organických chemických látok, priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, plastov v primárnej forme, syntetického kaučuku v primárnej forme, pesticídov a agrochemických výrobkov, náterových hmôt, lakov a podobných ochranných vrstiev, tlačiarenských černí a tmelov, chemických a rastlinných produktov pre lekárenské účely, základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov, kozmetických prípravkov, lepidiel, želatiny, éterických olejov ( silíc ), chemických výrobkov pre fotografické účely, nenahraných nosičov údajov, textilných a kožiarských pomocných prípravkov, gumárenských a plastikárskych prípravkov, dreveného uhlia, chemických vlákien, celulózových a syntetických vlákien, tovaru z plastov, platní, fólií, hadíc a profilov z plastov, obalov z plastov, výrobkov a tovaru z plastov pre stavebníctvo, plochého a dutého skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich, skla technického, laboratórneho, optického, osvetľovacieho, úžitkového a ozdobného, nežiaruvzdorného keramického tovaru ( mimo stavebného a žiaruvzdorného keramického tovaru ), keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov, úžitkového a ozdobného porcelánu, úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarských výrobkov, keramických výrobkov pre sanitárne účely, izolátorov a izolačných kusov z keramiky, keramických výrobkov pre technické účely, žiaruvzdorných keramických výrobkov, keramických obkladačiek a dlaždíc, tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo, cementu, vápna a sádry, stavebných prvkov zo sádry, transportného betónu a malty, azbestocementových výrobkov, minerálnych výrobkov nekovových, brusív, železa, ocele a ferozliatin, surovej ocele, liatinových a oceľových trubiekod: 18.01.1996
► ťahanie železa a ocele za studena, valcovanie za studena úzkych pásov, tvarovanie za studena, ťahanie drôtovod: 18.01.1996
► brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojovod: 18.01.1996
► výroba elektriny - malé vodné elektrárne, rozvod elektrinyod: 18.01.1996
► výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vodyod: 18.01.1996
► vydávanie kníh, novín, časopisov, periodických a neperiodických publikácií, nahraných nosičov záznamu zvuku, vydavateľská činnosť, viazanie kníh a konečné spracovanie, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh, rozmnožovanie nahraných nosičov, výroba a predaj nenahraných a požičaných nahraných nosičov zvuku a obrazového záznamu, rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu, nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítačeod: 18.01.1996
► vykonávanie bytových, občianských, inžinierskych a priemyselných staviebod: 18.01.1996
► maľovanie, lakovanie a sklenárske práceod: 18.01.1996
► nákup a predaj dvojstopých motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidielod: 18.01.1996
► maloobchodný predaj pohonných hmôtod: 18.01.1996
► veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom, kvetmi a rastlinami, živými zvieratami, surovými kožkami a kožami, surovým tabakom, potravinami, nápojmi a tabakom, zeleninou, ovocím a zemiakmi, mäsom a mäsovými výrobkami, mliekárenskými výrobkami, vajciami, olejom, tukmi, tabakovým tovarom, cukrom, čokoládou, cukrovinkami, kávou, čajom, kakaom a korením, rybami, kôrovcami a mäkkýšmi, textilom, odevami, obuvou, elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, porcelánovými a sklenenými výrobkami, tapetami, lakmi, nátermi, čistiacimi prostriedkami, kozmetickými výrobkami, farmaceutickými výrobkami, nepoľnohospodárskymi medziproduktami, pevnými, tekutými a plynnými palivami, kovmi a kovovými rudami, drevom a stavebnými materiálmi, železierským tovarom, inštalatérskymi a vykurovacími zariadeniami, chemickými výrobkami ( mimo jedov a žieravín ), medziproduktami - priemyselnými chemikáliami, hnojivami, plastami, strojmi a technickými potrebami, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, šijacími, pletacími a kancelárskymi strojmi a zariadeniami, strojmi pre priemysel, obchod a lodnú plavbu, poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva a náradia, poľnohospodárskymi traktormi, papierenským tovaromod: 18.01.1996
► maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom, pochutinami, ovocím a zeleninou, mäsom a mäsovými výrobkami, rybami, kôrovcami a mäkkýšmi, chlebom a cukrárskymi výrobkami, cukrovinkami, kozmetickými výrobkami, textilom, odevami, obuvou, koženým tovarom, nábytkom, svietidlami, prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi, železným tovarom, farbami, skleneným tovarom, potrebami pre kutilov, knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami, exotickým zvieratstvom a vtáctvom, akvarijnými rybkami, použitým tovarom v predajniach, zásielkový predaj, predaj na trhoch, maloobchod mimo riadnej predajneod: 18.01.1996
► oprava obuvi a kožených výrobkov, bicyklov, odevov, športového náradiaod: 18.01.1996
► čalúnictvood: 18.01.1996
► ubytovacie služby v kategórií voľných živnostíod: 18.01.1996
► predaj nealkonápojov a fľaškového piva na verejných priestranstváchod: 18.01.1996
► predaj na priamu konzumáciu - alkoholických a nealkoholických nápojov, mliečnych nápojov, destilátov, vína, mrazených krémov, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál s kapacitou do 8 miestod: 18.01.1996
► potrubná doprava ropovodom a plynovodomod: 18.01.1996
► sprostredkovanie dopravyod: 18.01.1996
► činnosť v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenajatým majetkom, rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností, nákup a predaj nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, realitná agentúra, správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktuod: 18.01.1996
► prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, stavebných a demolizačných strojov a zariadení, motorových vozidiel, dopravných značiek, poľnohospodárskych strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, ostatných strojov a nástrojov, tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosťod: 18.01.1996
► poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, automatizované spracovanie údajovod: 18.01.1996
► výskum trhu a verejnej mienkyod: 18.01.1996
► projektová činnosť v investičnej výstavbeod: 18.01.1996
► inžinierska činnosť v investičnej výstavbeod: 18.01.1996
► reklamná a agentúrna činnosťod: 18.01.1996
► upratovacie a čistiace práceod: 18.01.1996
► fotografické službyod: 18.01.1996
► baliace činnostiod: 18.01.1996
► sekretárske služby, preklady a tlmočenie z/do jazyka francúzskeho, maďarského a slovenskéhood: 18.01.1996
► organizovanie kurzov, školení a seminárovod: 18.01.1996
► požičovňa a výroba videa, rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazuod: 18.01.1996
► sprostredkovanie verejných a kultúrných podujatí, usporadúvanie divadelných, filmových a audiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných a tanečných produkcií, výstav diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umeniaod: 18.01.1996
► činnosť knižníc, verejných archívov, múzeí a galériíod: 18.01.1996
► obchodné zastupovanieod: 18.01.1996
► prevádzkovanie predajných automatov, nevýherných automatovod: 18.01.1996
► prenájom hracích a predajných automatovod: 18.01.1996
► sprostredkovateľská činnosťod: 18.01.1996
► leasingová činnosťod: 18.01.1996
► poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania ( mimo účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva )od: 18.01.1996
► výroba hliníka, olova a cínu, medi a iných neželezných kovov vrátane ich hutných výrobkov, nožiarskeho tovaru, zámkov a kovaní, jednoduchého kovového tovaru, drobných kovových obalov, drôteného tovaru, skrutiek, klincov, reťazí a pružín, ventilov a armatúr, pecí, sušiarní a horákov, zariadení pre jadrové elektrárne a teplárne, káblov a vodičov, akumulátorov, primárnych článkov a batérii, zariadení pre riadenie priemyselných procesov, optických a fotografických zariadení, bicyklov, nábytku /neremeselná/, čalúnnených výrobkov, razenie mincí a medailí, hudobných nástrojov, športového tovaru, hier, hračiek, bižutérie, metiel, kartáčov, konfekčných zapínadiel, dáždnikov a slnečníkov, detských kočiarov, školských a kancelárskych potrieb, sviečok, hutných výrobkovod: 18.01.1996
► výkon činnosti stavbyvedúceho - s odborným zameraním: pozemné stavbyod: 01.10.2014
► výkon činnosti stavebného dozoruod: 01.10.2014

Zápisy subjektu v Obchodnom vestníku:

ARTAX, s.r.o.
Vestník:Dátum:Zápis:Rubrika:
OV ░░░░/2012░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2013░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2014░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2015░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2016░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2017░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2018░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░
OV ░░░░/2019░. ░. ░░░░Ministerstvo spravodlivosti SR: (PDF), (HTML)░░░░░░░░░░

Zobraziť všetky zápisy

Daňové a účtovné informácie:

ARTAX, s.r.o.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Zobraziť všetky informácie

Zápisy subjektu v Konkurznom registri:

ARTAX, s.r.o.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Zobraziť všetky zápisy

Zápisy subjektu v Dražobnom registri:

ARTAX, s.r.o.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Zobraziť všetky zápisy

Upozornenia na nové zápisy (zmeny):

ARTAX, s.r.o.
Stav upozornenia:Upozornenie tohto subjektu nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia tohto subjektuUpozornenia v produktochObchodné informácie – kompletný pristup

Ďalšie zápisy v Centrálnom registri:

Centrálny register Ar–
Obchodné meno:Sídlo:
ARAWE s.r.o.Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
ARDA Slovakia, s.r.o.Severná 14/3569, 926 01 Sereď
ARBITAS s.r.o.Ul. svornosti č. 42, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Arborto s.r.o.Žiar 84, 032 05 Žiar
ARIVAL SEKlincová 37, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Armando HysiJasencová 6732/13, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
ArborHortus s.r.o.Partizánska 30, 976 13 Slovenská Ľupča
ARDOR GBMHeydukova 2138/1, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
ARCUS REAL s.r.o.Úprkova 9, 811 04 Bratislava
ARATON s.r.o.M. Rázusa 35, 984 01 Lučenec
ARABELA, s.r.o.Farská 33, 949 01 Nitra
Arboria Zelená, s. r. o.Mlynské Nivy 49/16920, 821 09 Bratislava
ART - Autokros racing teamKostolná 498, 951 95 Obyce
AR2 s.r.o.Palárikova 1500/6, 040 11 Košice-Juh
ARCUS s.r.o. "v likvidácii"Kollárova 48, 974 01 Banská Bystrica
Arcoiris, s.r.o.Miletičova 23, 821 09 Bratislava-Ružinov
Arbitration tribunal, s. r. o. v likvidáciiPribinova 30, 811 09 Bratislava
Ardara s. r. o.Bazová 10, 821 08 Bratislava
ARMATURY AVEX, a.s.Februárova 159, 958 01 Partizánske
Arcon Partners s. r. o.Zámocká 30, 811 01 Bratislava
ARTEFAKT-stredisko výtavrných služiebHaydnova 14, Bratislava
ARATES s.r.o.Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Ardejov s. r. o.Vlkas 136, 941 44 Vlkas
Aranda s.r.o.Gogoľova 18, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
AR Bratislava s. r. o.Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Centrálny register Ar–