Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 15. september 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1471 – L 326

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1471 z 18. augusta 2021, ktorým sa menia a opravujú vykonávacie nariadenia (EÚ) 2020/2235 a (EÚ) 2020/2236, pokiaľ ide o odkazy na vnútroštátne opatrenia určené na obmedzenie vplyvu určitých chorôb vodných živočíchov a na zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat a tovaru do Únie
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1473 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1473 z 30. júna 2021, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2019/2201, pokiaľ ide o určité pravidlá vykonávania zákazu lovu krevety boreálnej v reálnom čase v Skagerraku
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1474 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1474 zo 14. septembra 2021, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2384 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/271 na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých hliníkových fólií odosielaných z Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Thajsku
Zverejnené 15. september 2021 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1475 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1475 zo 14. septembra 2021, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/915 na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch odosielaných z Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Thajsku
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1476 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1476 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Andorrou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1477 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1477 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Albánskou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1478 – L 326

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1478 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Faerskými ostrovmi s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1479 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1479 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Monakom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1480 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1480 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Panamskou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1481 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1481 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Marockým kráľovstvom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1482 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1482 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Izraelským štátom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953
Zverejnené 15. september 2021 – Streda