Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 10. jún 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR č. 235/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Zverejnené 10. jún 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/930 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/930 z 1. marca 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie stanovuje povaha, závažnosť a trvanie hospodárskeho poklesu uvedené v článku 181 ods. 1 písm. b) a článku 182 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia
Zverejnené 10. jún 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/931 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/931 z 1. marca 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovuje metóda na identifikáciu derivátových transakcií s jedným alebo viac než jedným významným rizikovým faktorom na účely článku 277 ods. 5
Zverejnené 10. jún 2021 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/932 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/932 z 9. júna 2021, ktorým sa pozastavuje povolenie lasalocidu A sodného (Avatec 15 % cc) a lasalocidu A sodného (Avatec 150 G) ako kŕmnych doplnkových látok pre kurčatá vo výkrme a kurčatá chované na znášku (držiteľ povolenia: Zoetis Belgium S.A.)
Zverejnené 10. jún 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/933 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/933 z 9. júna 2021, ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19
Zverejnené 10. jún 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/934 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/934 z 9. júna 2021, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu klasického moru ošípaných
Zverejnené 10. jún 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/935 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/935 z 3. júna 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na 13. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu, pokiaľ ide o prijatie zmien jednotných technických predpisov o rušňoch a osobných železničných koľajových vozidlách, o nákladných vozňoch, o prístupnosti železničného systému pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou
Zverejnené 10. jún 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/936 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/936 z 3. júna 2021 o harmonizovaných normách pre práčky a práčky so sušičkou pre domácnosť vypracovaných na podporu nariadenia (EÚ) 2019/2023 a delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2014
Zverejnené 10. jún 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 – L 204

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018)
Zverejnené 10. jún 2021 – Štvrtok