Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 9. jún 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Národnej banky Slovenska č. 234/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. mája 2021 č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
Zverejnené 9. jún 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/923 – L 203

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/923 z 25. marca 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá na vymedzenie riadiacej zodpovednosti, kontrolných funkcií, významných obchodných útvarov a významného vplyvu na rizikový profil významného obchodného útvaru, ako aj kritériá na identifikáciu zamestnancov alebo kategórií zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú vplyv na rizikový profil inštitúcie
Zverejnené 9. jún 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/924 – L 203

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/924 z 3. júna 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Medzinárodnej rade pre kakao, pokiaľ ide o predĺženie platnosti Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2010
Zverejnené 9. jún 2021 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/925 – L 203

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/925 zo 7. júna 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy na zmeny predpisov OSN č. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 a 157 a návrhy na zmeny globálnych technických predpisov č. 4 a 9
Zverejnené 9. jún 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/926 – L 203

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/926 zo 7. júna 2021 o pozíciách, ktoré sa majú zaujať v mene Európskej únie písomnými postupmi účastníkov Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch a účastníkov Sektorového dohovoru o vývozných úveroch na civilné lietadlá, pokiaľ ide o žiadosti Spojeného kráľovstva stať sa účastníkom oboch nástrojov
Zverejnené 9. jún 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/927 – L 203

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/927 z 31. mája 2021, ktorým sa určuje jednotný medziodvetvový korekčný faktor na účely úpravy bezodplatne pridelených emisných kvót na obdobie 2021 až 2025 [oznámené pod číslom C(2021) 3745]
Zverejnené 9. jún 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ) 2021/928 – L 203

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ) 2021/928 z 2. júna 2021, ktorým sa vymenúva sudkyňa Všeobecného súdu
Zverejnené 9. jún 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/921 – L 203

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/921 zo 7. júna 2021, ktorým sa Holandsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektriny priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave
Zverejnené 9. jún 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/922 – L 203

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/922 zo 7. júna 2021, ktorým sa Dánsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektriny priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave
Zverejnené 9. jún 2021 – Streda