Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 8. jún 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva financií SR č. 233/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného
Zverejnené 8. jún 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/887 – L 202

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/887 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
Zverejnené 8. jún 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/888 – L 202

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/888 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú nariadenia (EÚ) 2018/1475 a (EÚ) č. 375/2014
Zverejnené 8. jún 2021 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/916 – L 201

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/916 z 12. marca 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), pokiaľ ide o vopred určený zoznam typu povolaní používaný vo formulári žiadosti
Zverejnené 8. jún 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/917 – L 201

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/917 zo 7. júna 2021, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľujú účinné látky s nízkym rizikom vírus mozaiky pepina, európsky (EÚ) kmeň, mierny izolát Abp1 a vírus mozaiky pepina, kmeň CH2, mierny izolát Abp2 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011
Zverejnené 8. jún 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/918 – L 201

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/918 z 3. júna 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o zmenu rozhodnutia Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2016 o Centre pre rozvoj podnikania
Zverejnené 8. jún 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/919 – L 201

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/919 zo 7. júna 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/1939 o podpore Únie pre všeobecné uplatňovanie a účinné vykonávanie Medzinárodného dohovoru o potláčaní činov jadrového terorizmu
Zverejnené 8. jún 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ) 2021/920 – L 201

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ) 2021/920 z 2. júna 2021, ktorým sa vymenúvajú traja sudcovia Súdneho dvora
Zverejnené 8. jún 2021 – Utorok