Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 7. jún 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/905 – L 200

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/905 z 3. decembra 2020 o podpise a uzavretí, v mene Únie, Dohody medzi Európskou úniou a Somálskou federatívnou republikou o štatúte vojenskej misie Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somalia) v Somálskej federatívnej republike
Zverejnené 7. jún 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Dohoda medzi Európskou úniou a Somálskou federatívnou republikou – L 200

Úradný vestník Európskej únie
Dohoda medzi Európskou úniou a Somálskou federatívnou republikou o štatúte vojenskej misie Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl somálska (EUTM Somalia) v Somálskej federatívnej republike
Zverejnené 7. jún 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/909 – L 199

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/909 z 31. mája 2021 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 7. jún 2021 – Pondelok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/910 – L 199

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/910 z 31. mája 2021 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 7. jún 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/911 – L 199

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/911 z 31. mája 2021 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 7. jún 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/912 – L 199

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/912 zo 4. júna 2021, ktorým sa povoľujú zmeny špecifikácií novej potraviny lakto-N-neotetraózy (mikrobiálny zdroj) a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470
Zverejnené 7. jún 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/913 – L 199

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/913 z 3. júna 2021 o harmonizovaných normách pre umývačky riadu pre domácnosť vypracovaných na podporu nariadenia (EÚ) 2019/2022 a delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2017
Zverejnené 7. jún 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/914 – L 199

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/914 zo 4. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov do tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
Zverejnené 7. jún 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/915 – L 199

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/915 zo 4. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi podľa článku 28 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a článku 29 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725
Zverejnené 7. jún 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/906 – L 199

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/906 z 3. júna 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 4096]
Zverejnené 7. jún 2021 – Pondelok