Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 28. apríl 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 159/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Zverejnené 28. apríl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/699 – L 145

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/699 z 21. decembra 2020, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti, výrobu častí, ktoré sa majú používať počas údržby, a zohľadnenie aspektov starnutia lietadla počas osvedčovania
Zverejnené 28. apríl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 160/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 215 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Zverejnené 28. apríl 2021 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/700 – L 145

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/700 z 26. marca 2021, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o údaje o údržbe a inštaláciu určitých komponentov lietadiel počas údržby
Zverejnené 28. apríl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/701 – L 145

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/701 z 27. apríla 2021, ktorým sa opravuje vykonávacie rozhodnutie 2011/665/EÚ o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel
Zverejnené 28. apríl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/646 – L 145

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/646 z 19. apríla 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 vzhľadom na jednotné postupy a technické špecifikácie pre typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na ich systémy núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (ELKS) (Ú. v. EÚ L 133, 20. 4. 2021)
Zverejnené 28. apríl 2021 – Streda