Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 8. apríl 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2021/569 – L 122

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2021/569 z 30. marca 2021, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho poradnej misie Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021)
Zverejnené 8. apríl 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/570 – L 121

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/570 z 24. októbra 2019 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a palestínskymi orgánmi Západného brehu a Pásma Gazy o všeobecných zásadách ich účasti na programoch Únie
Zverejnené 8. apríl 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/571 – L 120

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/571 z 20. januára 2021, ktorým sa mení príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o zoznam látok, ktoré sa môžu pridávať do počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy, detských potravín a potravín spracovaných na báze obilnín
Zverejnené 8. apríl 2021 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/572 – L 120

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/572 z 20. januára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o dátum uplatňovania niektorých jeho ustanovení
Zverejnené 8. apríl 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/573 – L 120

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/573 z 1. februára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/625, pokiaľ ide o podmienky dovozu živých slimákov, zmiešaných výrobkov a čriev umiestňovaných na trh na ľudskú spotrebu
Zverejnené 8. apríl 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/574 – L 120

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/574 z 30. marca 2021, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) 2017/375 a č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky prosulfurón
Zverejnené 8. apríl 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/575 – L 120

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/575 z 30. marca 2021 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 8. apríl 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012 – L 120

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22. 3. 2012)
Zverejnené 8. apríl 2021 – Štvrtok