Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 24. marec 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/510 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/510 z 22. marca 2021, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Deutsche Bundesbank
Zverejnené 24. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 106/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Zverejnené 24. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/511 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/511 z 22. marca 2021, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Eesti Pank
Zverejnené 24. marec 2021 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 107/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z., o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení vyhlášky č. 320/2020 Z. z.
Zverejnené 24. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/512 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/512 z 22. marca 2021, ktorým sa Spojenému kráľovstvu, pokiaľ ide o Severné Írsko, povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článkov 16 a 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
Zverejnené 24. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/513 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/513 z 22. marca 2021, ktorým sa Estónskej republike poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
Zverejnené 24. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/505 – L 102

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/505 z 23. marca 2021 o zamietnutí povolenia 60 % kyseliny fosforečnej na kremičitom nosiči ako kŕmnej doplnkovej látky patriacej do funkčnej skupiny konzervačných látok
Zverejnené 24. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/506 – L 102

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/506 z 23. marca 2021 o povolení metántiolu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat
Zverejnené 24. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/507 – L 102

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/507 z 23. marca 2021 o obnovení povolenia pyridoxín hydrochloridu (vitamín B6) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat a o zrušení vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 515/2011
Zverejnené 24. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/508 – L 102

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/508 z 23. marca 2021 o obnovení povolenia prípravku s obsahom Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavené prasiatka a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 170/2011 (držiteľ povolenia: Prosol S.p.A)
Zverejnené 24. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/509 – L 102

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/509 z 22. marca 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky mierový nástroj a zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2015/528
Zverejnené 24. marec 2021 – Streda