Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 23. marec 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/489 – L 101

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/489 z 19. marca 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1809 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 1979]
Zverejnené 23. marec 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/490 – L 101

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/490 z 12. marca 2021 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2020 (ECB/2021/8)
Zverejnené 23. marec 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/484 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/484 zo 16. marca 2021, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Burrata di Andria“ (CHZO)
Zverejnené 23. marec 2021 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/485 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/485 z 22. marca 2021 o povolení zázvorového éterického oleja z rastliny Zingiber officinale Roscoe pre všetky druhy zvierat, zázvorového oleorezínu z rastliny Zingiber officinale Roscoe pre kurčatá vo výkrme, nosnice, morky vo výkrme, prasiatka, ošípané vo výkrme, prasnice, dojnice, teľatá (náhradky mlieka), hovädzí dobytok vo výkrme, ovce, kozy, kone, králiky, ryby a spoločenské zvieratá a zázvorovej tinktúry z rastliny Zingiber officinale Roscoe pre kone a psy ako kŕmnych doplnkových látok
Zverejnené 23. marec 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/486 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/486 z 15. marca 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej unie zaujať v písomnom postupe účastníkov Sektorového dohovoru o vývozných úveroch na civilné lietadlá obsiahnutého v prílohe III k Dohode o štátom podporovaných vývozných úveroch, pokiaľ ide o spoločné stanovisko o dočasnom odložení splácania istiny
Zverejnené 23. marec 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/487 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/487 z 22. marca 2021, ktorým sa mení a predlžuje rozhodnutie (SZBP) 2018/653 o zriadení skladovacej kapacity pre misie civilného krízového riadenia
Zverejnené 23. marec 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/488 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/488 z 22. marca 2021, ktorým sa menia vykonávacie rozhodnutia (EÚ) 2020/174 a (EÚ) 2020/1167, pokiaľ ide o používanie schválených inovačných technológií v určitých osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách schopných jazdy na skvapalnený ropný plyn, stlačený zemný plyn a palivo E85
Zverejnené 23. marec 2021 – Utorok