Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 3. marec 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/378 – L 073

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/378 z 22. januára 2021 o uplatňovaní požiadaviek na povinné minimálne rezervy (prepracované znenie) (ECB/2021/1)
Zverejnené 3. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/379 – L 073

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/379 z 22. januára 2021 o bilančných položkách úverových inštitúcií a sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2021/2)
Zverejnené 3. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/380 – L 073

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/380 z 1. marca 2021, ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných v prípade divo žijúcich ošípaných v určitých oblastiach Nemecka [oznámené pod číslom C(2021) 1248]
Zverejnené 3. marec 2021 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/373 – L 072

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/373 z 22. februára 2021 o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Thajským kráľovstvom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie
Zverejnené 3. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/374 – L 072

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/374 z 27. januára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/884, ktorým sa na rok 2020 stanovuje výnimka z delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891, pokiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, a z delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149, pokiaľ ide o sektor vinohradníctva a vinárstva, v súvislosti s pandémiou COVID-19, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1149
Zverejnené 3. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/375 – L 072

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/375 z 24. februára 2021, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou určitých členských štátov zakazuje lov tresky škvrnitej v zónach 1 a 2b
Zverejnené 3. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/376 – L 072

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/376 z 24. februára 2021, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie dočasne zakazuje lov sebastesov v oblasti NAFO 3M
Zverejnené 3. marec 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/377 – L 072

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/377 z 2. marca 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/436 o harmonizovaných normách pre strojové zariadenia vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES
Zverejnené 3. marec 2021 – Streda