Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 18. február 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 71/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 71/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 71/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 71/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 71/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/240 – L 057

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/240 z 10. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej podpory
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 72/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 72/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 72/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 72/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 72/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 – L 057

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 73/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 73/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 73/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 73/2021 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 73/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/242 – L 057

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/242 z 11. februára 2021, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra zaručených tradičných špecialít [„Tepertős pogácsa“ (ZTŠ)]
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 74/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v SR na rok 2021 z 22. decembra 2020 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA a dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2020 – 2022 z 12. decembra 2019, uzatvorený 29. januára 2021 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/243 – L 057

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/243 z 11. februára 2021, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Vinagre del Condado de Huelva“ (CHOP)
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/244 – L 057

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/244 z 11. februára 2021, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Cornouaille“ (CHOP)]
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/245 – L 057

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/245 z 11. februára 2021, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)“ (CHOP)]
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/246 – L 057

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/246 z 11. februára 2021, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Újfehértói meggy“ (CHZO)]
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/247 – L 057

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/247 z 11. februára 2021, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Liptovské droby“ (CHZO)
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/248 – L 057

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/248 z 11. februára 2021, ktorým sa schvaľujú zmeny špecifikácie výrobku na úrovni Únie týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia „Venezia“ (CHOP)
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/249 – L 057

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/249 zo 17. februára 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2197, pokiaľ ide o úzko korelované meny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady (SZBP) 2020/1650 – L 057

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady (SZBP) 2020/1650 zo 6. novembra 2020, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Úradný vestník Európskej únie L 370I zo 6. novembra 2020)
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2020/1648 – L 057

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2020/1648 zo 6. novembra 2020, ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Úradný vestník Európskej únie L 370I zo 6. novembra 2020)
Zverejnené 18. február 2021 – Štvrtok