Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 15. február 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 77
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/175 – L 052

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/175 z 12. februára 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 1052]
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/158 – L 051

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/158 z 21. januára 2021, ktorým sa prijíma štrnásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v boreálnom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom C(2021) 18]
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/159 – L 051

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/159 z 21. januára 2021, ktorým sa prijíma štrnásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v stredomorskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom C(2021) 19]
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/160 – L 051

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/160 z 21. januára 2021, ktorým sa prijíma dvanásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v panónskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom C(2021) 20]
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/161 – L 051

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/161 z 21. januára 2021, ktorým sa prijíma štrnásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v kontinentálnom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom C(2021) 21]
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/162 – L 051

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/162 z 21. januára 2021, ktorým sa prijíma deviata aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v makaronézskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom C(2021) 22]
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/163 – L 051

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/163 z 21. januára 2021, ktorým sa prijíma štrnásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v atlantickom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom C(2021) 23]
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/164 – L 051

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/164 z 21. januára 2021, ktorým sa prijíma šiesta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v čiernomorskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom C(2021) 24]
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/165 – L 051

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/165 z 21. januára 2021, ktorým sa prijíma štrnásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v alpskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom C(2021) 143]
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/170 – L 050

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/170 z 9. februára 2021 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/171 – L 050

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/171 z 12. februára 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/626, pokiaľ ide o zoznamy tretích krajín a ich regiónov, z ktorých je povolený vstup zásielok hmyzu do Európskej únie
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/172 – L 050

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/172 z 11. februára 2021, ktorým sa vymenúva jeden člen a jeden náhradník Výboru regiónov navrhnutí Rumunskom
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173 – L 050

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie, Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu, Európska výkonná agentúra pre výskum, Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP, Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru a ktorým sa zrušujú vykonávacie rozhodnutia 2013/801/EÚ, 2013/771/EÚ, 2013/778/EÚ, 2013/779/EÚ, 2013/776/EÚ a 2013/770/EÚ
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/174 – L 050

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/174 z 10. februára 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/440 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív (ECB/2021/6)
Zverejnené 15. február 2021 – Pondelok