Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 3. február 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Medzinárodná dohoda (EÚ) 2021/203 – L 039

Úradný vestník Európskej únie
Protokol k dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska k Európskej únii
Zverejnené 3. február 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/122 – L 038

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/122 z 2. februára 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1809 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 760]
Zverejnené 3. február 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/123 – L 038

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/123 z 2. februára 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 761]
Zverejnené 3. február 2021 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/124 – L 038

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/124 z 29. januára 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2021/3)
Zverejnené 3. február 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/120 – L 037

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/120 z 2. februára 2021, ktorým sa povoľuje umiestnenie prášku z čiastočne odtučnených repkových semien druhov Brassica rapa L. a Brassica napus L. na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470
Zverejnené 3. február 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/121 – L 037

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/121 z 28. januára 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v odpovedi na obežník EC 6/3 – 20/71 Medzinárodnej organizácii civilného letectva, pokiaľ ide o pozmeňovací návrh č. 28 k oddielu D kapitoly 9 prílohy 9 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
Zverejnené 3. február 2021 – Streda