Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 20. január 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 10/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Zverejnené 20. január 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie (EÚ) 2021/43 – L 018

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie č. 1/ES/2020 z 10. decembra 2020 Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom, pokiaľ ide o registráciu orgánov posudzovania zhody podľa sektorovej prílohy o telekomunikačných terminálnych zariadeniach a rádiových zariadeniach [2021/43]
Zverejnené 20. január 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/42 – L 017

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/42 z 19. januára 2021, ktorým sa vymenúva člen Dvora audítorov
Zverejnené 20. január 2021 – Streda