Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív Január 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 33/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero
Zverejnené 30. január 2021 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Ostrovné lúčky
Zverejnené 30. január 2021 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Široká
Zverejnené 30. január 2021 – Sobota


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty
Zverejnené 30. január 2021 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie č. 37/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva
Zverejnené 30. január 2021 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 30/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Odporúčanie Rady (EÚ) 2021/89 – L 033

Úradný vestník Európskej únie
Odporúčanie Rady (EÚ) 2021/89 z 28. januára 2021, ktorým sa mení odporúčanie (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 31/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/69 – L 032

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/69 z 24. februára 2020 o štátnej pomoci SA.43549 (2017/C) (ex 2017/FC) (ex 2016/NN) (ex 2015/EO), ktorú poskytlo Rumunsko spoločnosti CFR Marfă [oznámené pod číslom C(2020) 1115]
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 32/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (EÚ) 2021/90 – L 031

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Rady (EÚ) 2021/90 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (EÚ) 2021/91 – L 031

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Rady (EÚ) 2021/91 z 28. januára 2021, ktorým sa na roky 2021 a 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Únie, pokiaľ ide o určité hlbokomorské populácie rýb
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (EÚ) 2021/92 – L 031

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Rady (EÚ) 2021/92 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/93 – L 031

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/93 z 25. januára 2021, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Poľska zakazuje lov sleďa atlantického vo vodách Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodných vodách zón 1 a 2
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/94 – L 031

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/94 z 27. januára 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/95 – L 031

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/95 z 28. januára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/96 – L 031

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/96 z 28. januára 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie sodnej soli 3’-sialyllaktózy na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/97 – L 031

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/97 z 28. januára 2021, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) 2015/640, pokiaľ ide o zavedenie nových dodatočných požiadaviek na letovú spôsobilosť
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/98 – L 031

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/98 z 28. januára 2021, ktorým sa neschvaľuje esbiotrín ako existujúca účinná látka na používanie v biocídnych výrobkoch typu 18
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/111 – L 031

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/111 z 29. januára 2021, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje predložením vývozného povolenia
Zverejnené 29. január 2021 – Piatok