Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 9. december 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 349/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zverejnené 9. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 349/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 349/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zverejnené 9. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 349/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 349/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zverejnené 9. december 2020 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 350/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Zverejnené 9. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 350/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 350/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Zverejnené 9. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 350/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 350/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Zverejnené 9. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2006 – L 414

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2006 z 8. decembra 2020, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2020 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v prípade iných populácií v predchádzajúcich rokoch a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1247
Zverejnené 9. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 351/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 9. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 351/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 351/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 9. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 351/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 351/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 9. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2007 – L 414

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2007 z 8. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok
Zverejnené 9. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2008 – L 414

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2008 z 8. decembra 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 702/2014, (EÚ) č. 717/2014 a (EÚ) č. 1388/2014, pokiaľ ide o obdobie ich uplatňovania a iné príslušné úpravy
Zverejnené 9. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2009 – L 414

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií [oznámené pod číslom C(2020) 4050]
Zverejnené 9. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2010 – L 414

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2010 z 8. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1809 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 8910]
Zverejnené 9. december 2020 – Streda