Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 1. december 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (EÚ) 2020/1785 – L 403

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Rady (EÚ) 2020/1785 zo 16. novembra 2020, ktorým s otvárajú autonómne colné kvóty Únie na dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy a stanovuje s ich správa na obdobie 2021 – 2027
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1786 – L 403

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1786 z 27. novembra 2020 o uzavretí Protokolu, ktorým s vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1787 – L 403

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1787 z 23. novembra 2020 o pozícii, ktorá s má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o zmenu rozhodnutia Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2019 o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1788 – L 403

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1788 z 25. novembra 2020, ktorým s vymenúva jeden náhradník Výboru regiónov navrhnutý Rakúskou republikou
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1789 – L 403

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1789 z 25. novembra 2020, ktorým s vymenúva jeden náhradník Výboru regiónov navrhnutý Estónskou republikou
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1790 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1790 z 16. novembra 2020, ktorým s Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1791 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1791 zo 16. novembra 2020, ktorým s Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1792 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1792 zo 16. novembra 2020 o dani AIEM uplatniteľnej na Kanárskych ostrovoch
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1793 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1793 zo 16. novembra 2020, ktorým s mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1794 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1794 zo 16. septembra 2020, ktorým s mení časť I prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o používanie rastlinného množiteľského materiálu z konverzie a neekologického rastlinného množiteľského materiálu
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1795 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1795 z 30. novembra 2020 o povolení chelátu železa s lyzínom a kyselinou glutámovou ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1796 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1796 z 30. novembra 2020 o povolení L-glutamínu produkovaného baktériou Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1797 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1797 z 30. novembra 2020 o povolení L-valínu produkovaného baktériou Escherichia coli KCCM 80159 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1798 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1798 z 30. novembra 2020 o povolení monohydrochloridu L-lyzínu produkovaného baktériou Corynebacterium glutamicum DSM 32932 a síranu L-lyzínu produkovaného baktériou Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1799 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1799 z 30. novembra 2020 o povolení prípravku s obsahom 6-fytázy produkovanej kvasinkou Komagataella phaffii CGMCC 12056 ako kŕmnej doplnkovej látky pre nosnice druhu kura domáca a nosnice iných vtáčích druhov (držiteľ povolenia: Andrés Pintaluba S.A)
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1800 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1800 z 30. novembra 2020 o povolení glutamanu sodného produkovaného fermentáciou za prítomnosti baktérie Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1801 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1801 z 30. novembra 2020, ktorým s upravuje úroveň úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2020
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1802 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1802 z 27. novembra 2020, ktorým mení príručka pre používateľov s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) [oznámené pod číslom C(2020) 8151]
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1803 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1803 z 27. novembra 2020, ktorým s stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „potlačený papier, kancelársky papier a papierové tašky“ [oznámené pod číslom C(2020) 8155]
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ 2020/1804 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ 2020/1804 z 27. novembra 2020, ktorým s stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre elektronické displeje [oznámené pod číslom C(2020) 8156]
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1805 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1805 z 27. novembra 2020, ktorým s menia rozhodnutia 2014/350/EÚ a (EÚ) 2016/1349 a ktorým s predlžuje obdobie platnosti ekologických kritérií udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom a obuvi, ako aj súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie [oznámené pod číslom C(2020) 8152]
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1806 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1806 z 25. novembra 2020, ktorým s schvaľuje používanie funkcie dobehu vozidla so zapnutým motorom v osobných automobiloch s motormi s vnútorným spaľovaním a v hybridných elektrických osobných automobiloch bez externého nabíjania ako inovačnej technológie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 a ktorým s zrušujú vykonávacie rozhodnutia Komisie
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1807 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1807 z 27. novembra 2020 o predĺžení platnosti opatrenia prijatého Výkonným orgánom Spojeného kráľovstva pre zdravie a bezpečnosť, ktorým s povoľuje sprístupňovanie biocídneho výrobku Biobor JF na trhu a jeho používanie v súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 [oznámené pod číslom C(2020) 8158]
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1808 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1808 z 30. novembra 2020, ktorým s mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1698, pokiaľ ide o európske normy týkajúce s určitých výrobkov na starostlivosť o deti, detského nábytku, stacionárnych tréningových zariadení a vznietivého potenciálu cigariet
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1809 – L 402

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1809 z 30. novembra 2020 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 8591]
Zverejnené 1. december 2020 – Utorok