Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 30. november 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Opravný rozpočet (EÚ, Euratom) 2020/1776 – L 401

Úradný vestník Európskej únie
Prijatie s konečnou platnosťou (EÚ, Euratom) 2020/1776 opravného rozpočtu Európskej únie č. 7 na rozpočtový rok 2020
Zverejnené 30. november 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1781 – L 400

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1781 z 25. novembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zníženie rybolovnej kapacity v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora, tresku škvrnitú v západnej oblasti Baltského mora a sleďa atlantického v západnej oblasti Baltského mora
Zverejnené 30. november 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1782 – L 400

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1782 z 25. novembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)
Zverejnené 30. november 2020 – Pondelok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1777 – L 399

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1777 z 27. novembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/659 o podmienkach vstupu živých zvierat čeľade koňovité a spermy, vajíčok a embryí zvierat čeľade koňovité do Únie
Zverejnené 30. november 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1778 – L 399

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1778 z 26. novembra 2020 o predĺžení platnosti opatrenia prijatého francúzskym ministerstvom pre ekologickú transformáciu, ktorým sa povoľuje sprístupňovanie na trhu a používanie biocídneho výrobku BIOBOR JF v súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 [oznámené pod číslom C(2020) 8133]
Zverejnené 30. november 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1779 – L 399

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1779 z 27. novembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1956, pokiaľ ide o harmonizované normy pre určité spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely, elektrické svietidlové prípojnicové sústavy, svietidlá na núdzové osvetlenie, spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie, ističe, bezdotykové spínače, zdroje zváracieho prúdu pre oblúkové zváranie a elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie
Zverejnené 30. november 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1780 – L 399

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1780 z 27. novembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 8541]
Zverejnené 30. november 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1769 – L 399

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1769 z 25. novembra 2020 o úhrade rozpočtových prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2020 v súlade s článkom 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 398, 27.11.2020)
Zverejnené 30. november 2020 – Pondelok