Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 18. november 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1716 – L 386

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1716 z 11. novembra 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Paprika Žitava“/„Žitavská paprika“ (CHOP)]
Zverejnené 18. november 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1717 – L 386

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1717 z 11. novembra 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Vinagre de Jerez“ (CHOP)]
Zverejnené 18. november 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1718 – L 386

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1718 z 11. novembra 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Peperone di Senise“ (CHZO)]
Zverejnené 18. november 2020 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1719 – L 386

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1719 z 11. novembra 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Casciotta d’Urbino“ (CHOP)]
Zverejnené 18. november 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1720 – L 386

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1720 zo 17. novembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o dovoz krmiva pre spoločenské zvieratá z Gruzínska
Zverejnené 18. november 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1721 – L 386

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1721 zo 17. novembra 2020, ktorým sa špecifikujú technické prvky súborov údajov výberového zisťovania v rámci domény „príjem a životné podmienky“ týkajúcich sa zdravia a kvality života podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700
Zverejnené 18. november 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1722 – L 386

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1722 zo 16. novembra 2020 o množstve kvót pre celú Úniu, ktoré sa majú vydať v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami na rok 2021 [oznámené pod číslom C(2020) 7704]
Zverejnené 18. november 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1723 – L 386

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1723 zo 16. novembra 2020 o opatreniach na prevenciu pred zavlečením vírusu slintačky a krívačky z Alžírska, Egypta, Izraela, Libanonu, Líbye, Maroka, Palestíny, zo Sýrie, z Tuniska a Turecka do Únie [oznámené pod číslom C(2020) 7661]
Zverejnené 18. november 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1724 – L 386

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1724 zo 17. novembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1654 o určitých prechodných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom C(2020) 8126]
Zverejnené 18. november 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1725 – L 386

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1725 zo 17. novembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1664 o určitých prechodných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Nemecku [oznámené pod číslom C(2020) 8128]
Zverejnené 18. november 2020 – Streda