Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 6. november 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1638 – L 371

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1638 zo 5. novembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Medzinárodnej rade pre kávu
Zverejnené 6. november 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1639 – L 371

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1639 z 5. novembra 2020 o všeobecných podmienkach, za ktorých sa na účasť na jednotlivých projektoch PESCO môžu výnimočne prizvať tretie štáty
Zverejnené 6. november 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1640 – L 370

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1640 z 12. augusta 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 špecifikovaním počtu a názvu premenných pre ad hoc tému na rok 2022 „pracovné zručnosti“ a premenných zbieraných každých osem rokov týkajúcich sa „dôchodku a účasti na trhu práce“ v doméne „pracovná sila“
Zverejnené 6. november 2020 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1641 – L 370

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1641 z 5. novembra 2020 týkajúce sa dovozu živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu zo Spojených štátov amerických
Zverejnené 6. november 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1642 – L 370

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1642 z 5. novembra 2020, ktorým sa špecifikujú technické prvky súboru údajov pre ad hoc tému na rok 2022 „pracovné zručnosti“ a pre premenné zbierané každých osem rokov týkajúce sa „dôchodku a účasti na trhu práce“ v doméne „pracovná sila“ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700
Zverejnené 6. november 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1643 – L 370

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1643 z 5. novembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o obdobia schválenia účinných látok fosfid vápenatý, denatónium-benzoát, haloxyfop-P, imidakloprid, pencykurón a zeta-cypermetrín
Zverejnené 6. november 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1644 – L 370

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1644 z 5. novembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 7740]
Zverejnené 6. november 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1645 – L 370

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1645 z 5. novembra 2020 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku [oznámené pod číslom C(2020) 7742]
Zverejnené 6. november 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1648 – L 370

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1648 zo 6. novembra 2020, ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku
Zverejnené 6. november 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1649 – L 370

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1649 zo 6. novembra 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii
Zverejnené 6. november 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1650 – L 370

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1650 zo 6. novembra 2020, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku
Zverejnené 6. november 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1651 – L 370

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1651 zo 6. novembra 2020, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii
Zverejnené 6. november 2020 – Piatok