Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 21. október 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Výboru pre DHP – L 350

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Výboru pre DHP zriadeného Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej č. 1/2020 z 20. augusta 2020 o prijatí protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2020/1526]
Zverejnené 21. október 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1527 – L 349

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1527 z 21. októbra 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Aceite de Ibiza“ / „Oli d’Eivissa“ (CHZO)]
Zverejnené 21. október 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1528 – L 349

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1528 zo 14. októbra 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Pimientos del Piquillo de Lodosa“ (CHOP)
Zverejnené 21. október 2020 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1529 – L 349

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1529 zo 14. októbra 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Colatura di alici di Cetara“ (CHOP)
Zverejnené 21. október 2020 – Streda