Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 7. október 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1404 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1404 z 30. septembra 2020, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Poľska zakazuje lov makrely atlantickej v zónach 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b, ako aj v medzinárodných vodách zón 2a, 12 a 14
Zverejnené 7. október 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1405 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1405 z 1. októbra 2020, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov sebastesov vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5, ako aj v medzinárodných vodách zón 12 a 14
Zverejnené 7. október 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1406 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1406 z 2. októbra 2020, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy výmeny informácií a spolupráce medzi príslušnými orgánmi, orgánom ESMA, Komisiou a ďalšími subjektmi podľa článku 24 ods. 2 a článku 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a formuláre na takúto výmenu informácií a spoluprácu
Zverejnené 7. október 2020 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1407 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1407 zo 6. októbra 2020, ktorým sa prijíma žiadosť o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu, pokiaľ ide o konečné antidumpingové opatrenia uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1198
Zverejnené 7. október 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1408 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1408 zo 6. októbra 2020, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých plechov a zvitkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Indonézii, Čínskej ľudovej republike a na Taiwane
Zverejnené 7. október 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1409 – L 325

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1409 z 29. septembra 2020, ktoré sa týka oslobodení od rozšíreného antidumpingového cla na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa nariadenia (ES) č. 88/97 [oznámené pod číslom C(2020) 6574]
Zverejnené 7. október 2020 – Streda