Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 11. september 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 250/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov
Zverejnené 11. september 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Prijatie s konečnou platnosťou (EÚ, Euratom) 2020/1157 – L 299

Úradný vestník Európskej únie
Prijatie s konečnou platnosťou (EÚ, Euratom) 2020/1157 opravného rozpočtu Európskej únie č. 5 na rozpočtový rok 2020
Zverejnené 11. september 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1267 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1267 z 10. septembra 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
Zverejnené 11. september 2020 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 251/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Správnej rady Európskej patentovej organizácie
Zverejnené 11. september 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1268 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1268 z 15. júla 2020 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020 na pokračovanie poskytovania humanitárnej pomoci pre utečencov v Turecku
Zverejnené 11. september 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 252/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Zverejnené 11. september 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1269 – L 298

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1269 z 10. septembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
Zverejnené 11. september 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1263 – L 297

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1263 z 10. septembra 2020, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka hydrogenuhličitan sodný ako látka s nízkym rizikom a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011
Zverejnené 11. september 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1264 – L 297

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1264 z 8. septembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1743 o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov (ECB/2020/38)
Zverejnené 11. september 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1265 – L 297

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1265 z 9. septembra 2020, ktorým sa Nemecku povoľuje autorizovať na ochranu kultúrneho dedičstva biocídne výrobky pozostávajúce z dusíka získaného in situ [oznámené pod číslom C(2020) 6028]
Zverejnené 11. september 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1266 – L 297

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1266 z 9. septembra 2020, ktorým sa Dánsku povoľuje autorizovať na ochranu kultúrneho dedičstva biocídne výrobky pozostávajúce z dusíka získaného in situ [oznámené pod číslom C(2020) 6030]
Zverejnené 11. september 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1270 – L 297

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1270 z 11. septembra 2020 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku [oznámené pod číslom C(2020) 6326]
Zverejnené 11. september 2020 – Piatok