Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív September 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1360 – L 316

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1360 z 28. septembra 2020, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2020) 6435]
Zverejnené 30. september 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 264/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 264/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 264/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zverejnené 28. september 2020 – Pondelok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 264/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 264/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zverejnené 28. september 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1336 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1336 z 25. septembra 2020, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých polyvinylalkoholov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1340 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1340 z 22. septembra 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Brački varenik“ (CHZO)]
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 265/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1341 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1341 z 28. septembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/466, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania dočasných opatrení
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 266/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1342 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1342 z 25. septembra 2020, ktorým sa Belgickému kráľovstvu poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 267/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 19/2017-115 z 8. júla 2020 vo veci nevyhovenia návrhu na vyslovenie nesúladu ustanovení § 11 ods. 7, 8 a 9 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov ...
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1343 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1343 z 25. septembra 2020, ktorým sa Bulharskej republike poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1344 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1344 z 25. septembra 2020, ktorým sa Cyperskej republike poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1345 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1345 z 25. septembra 2020, ktorým sa Českej republike poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1346 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1346 z 25. septembra 2020, ktorým sa Helénskej republike poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1347 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1347 z 25. septembra 2020, ktorým sa Španielskemu kráľovstvu poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1348 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1348 z 25. septembra 2020, ktorým sa Chorvátskej republike poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1349 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1349 z 25. septembra 2020, ktorým sa Talianskej republike poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1350 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1350 z 25. septembra 2020, ktorým sa Litovskej republike poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1351 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1351 z 25. septembra 2020, ktorým sa Lotyšskej republike poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
Zverejnené 29. september 2020 – Utorok