Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 28. august 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 233/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 168/2015 Z. z.
Zverejnené 28. august 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1231 – L 280

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1231 z 27. augusta 2020 o formáte a pokynoch na vyplnenie výročných správ o výsledkoch prieskumov a o formáte viacročných programov prieskumov a praktických mechanizmoch uvedených v článkoch 22 a 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031
Zverejnené 28. august 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1232 – L 280

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1232 z 27. augusta 2020 o schválení funkcie účinného generátora používanej v 12 voltových motorgenerátoroch na použitie v osobných vozidlách a ľahkých úžitkových vozidlách, a to vrátane určitých hybridných elektrických vozidiel a vozidiel schopných jazdiť na alternatívne palivá, ako inovačnej technológie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631
Zverejnené 28. august 2020 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1233 – L 280

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1233 z 27. augusta 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 5948]
Zverejnené 28. august 2020 – Piatok