Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 27. august 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1221 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1221 z 26. augusta 2020, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 27. augusta 2020
Zverejnené 27. august 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1222 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1222 z 24. augusta 2020 o schválení efektívneho vonkajšieho osvetlenia vozidla s použitím svetelných emisných diód ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel vybavených motorom s vnútorným spaľovaním vzhľadom na podmienky NEDC podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631
Zverejnené 27. august 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie správnej rady Európskeho podporného úradu pre azyl č. 64 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie správnej rady Európskeho podporného úradu pre azyl č. 64 zo 6. júla 2020 o prijatí vnútorných pravidiel týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činnosti úradu EASO
Zverejnené 27. august 2020 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Úradný vestník Európskej únie L 348 z 20. decembra 2013)
Zverejnené 27. august 2020 – Štvrtok