Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 26. august 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 230/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Zverejnené 26. august 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1208 – L 278

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1208 zo 7. augusta 2020 o štruktúre, formáte, postupoch predkladania a preskúmaní informácií nahlasovaných členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 749/2014
Zverejnené 26. august 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 231/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Zverejnené 26. august 2020 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1217 – L 277

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1217 z 25. augusta 2020 o výnimke z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o uvedenie prirodzene alebo umelo zakrpatených rastlín na výsadbu Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a určitých druhov Pinus L. s pôvodom v Japonsku do Únie, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2002/887/ES
Zverejnené 26. august 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 232/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
Zverejnené 26. august 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1218 – L 277

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1218 z 25. augusta 2020, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 26. augusta 2020
Zverejnené 26. august 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1219 – L 277

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1219 z 20. augusta 2020, ktorým sa Taliansku povoľuje predĺženie určitých období uvedených v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/698
Zverejnené 26. august 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1220 – L 277

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1220 z 21. augusta 2020 o žiadosti o registráciu navrhovanej európskej iniciatívy občanov s názvom „Právo na liečbu“ [oznámené pod číslom C(2020) 5705]
Zverejnené 26. august 2020 – Streda