Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 13. august 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 222/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o metodike analýzy zmesového odpadu
Zverejnené 13. august 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 223/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 13. august 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1194 – L 266

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1194 z 12. augusta 2020, ktorým sa vykonáva článok 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 224/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike
Zverejnené 13. august 2020 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 224/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 13. august 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1195 – L 266

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1195 z 12. augusta 2020, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike
Zverejnené 13. august 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločnej rady EÚ – Mexiko č. 2/2020 – L 266

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločnej rady EÚ – Mexiko č. 2/2020 z 31. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie č. 2/2001 [2020/1196]
Zverejnené 13. august 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady (EÚ) 2020/1188 – L 266

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady (EÚ) 2020/1188 zo 6. augusta 2020 o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve (Úradný vestník Európskej únie L 265 z 12. augusta 2020)
Zverejnené 13. august 2020 – Štvrtok