Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 6. august 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1158 – L 257

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1158 z 5. augusta 2020 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz potravín a krmív pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle
Zverejnené 6. august 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1159 – L 257

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1159 z 5. augusta 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 a (EÚ) 2015/640, pokiaľ ide o zavedenie nových dodatočných požiadaviek letovej spôsobilosti
Zverejnené 6. august 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1160 – L 257

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1160 z 5. augusta 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok síran amónno-hlinitý, kremičitan hlinitý, krvná múčka, uhličitan vápenatý, oxid uhličitý, výťažok z čajovníka, zvyšky z destilácie tuku, C7-C20 mastné kyseliny, výťažok z cesnaku, kyselina giberelínová, giberelíny, hydrolyzované proteíny, síran železnatý, kremelina (diatomová zemina), rastlinné oleje/repkový olej, hydrogenuhličitan draselný, kremenný piesok, rybí olej, repelenty (podľa pachu) ...
Zverejnené 6. august 2020 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1161 – L 257

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1161 zo 4. augusta 2020, ktorým sa zavádza zoznam sledovaných látok na monitorovanie v oblasti vodnej politiky v celej Únii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES [oznámené pod číslom C(2020) 5205]
Zverejnené 6. august 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru ES – Faerské ostrovy č. 1/2020 – L 257

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru ES – Faerské ostrovy č. 1/2020 z 27. júla 2020, ktorým sa menia protokoly 1 a 4 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej [2020/1162]
Zverejnené 6. august 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2020/1146 – L 257

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2020/1146 z 31. júla 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1956, pokiaľ ide o harmonizované normy pre určité domáce spotrebiče, tepelné poistky, zariadenia v káblových sieťach pre televízne signály, zvukové signály a interaktívne služby, ističe, zhášanie oblúka a oblúkové zváranie, inštalačné spojky určené na trvalé pripojenie v pevných inštaláciách, transformátory, tlmivky, napájacie zdroje a kombinácie, systémy nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením, káblové viazacie pásky a uloženie káblov, ...
Zverejnené 6. august 2020 – Štvrtok