Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 21. júl 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z.
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 197/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 198/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 198/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 198/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1068 – L 234

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1068 z 15. mája 2020, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 199/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 200/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 245/2019 Z. z.
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1069 – L 234

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1069 z 19. júna 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 877/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1070 – L 234

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1070 z 20. júla 2020, ktorým sa špecifikujú vlastnosti bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom podľa článku 57 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1071 – L 234

Úradný vestník Európskej únie
Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1071 z 18. mája 2020, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o vylúčenie letov prichádzajúcich zo Švajčiarska zo systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/1072 – L 234

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/1072 zo 16. júla 2020 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somalia) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020)
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1073 – L 234

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1073 zo 17. júla 2020, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Holandsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1074 – L 234

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1074 zo 17. júla 2020, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Dánsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1066 – L 234

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1066 z 20. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2370 na podporu Haagskeho kódexu správania a nešírenia balistických rakiet v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1067 – L 233

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1067 z 13. júla 2020 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou v rámci rokovaní podľa článku XXVIII dohody GATT 1994 o zmene švajčiarskych koncesií WTO pre ochutené mäso
Zverejnené 21. júl 2020 – Utorok