Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 2. júl 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/913 – L 209

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/913 z 25. júna 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Mojama de Barbate“ (CHZO)]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/914 – L 209

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/914 z 25. júna 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Brie de Meaux“ (CHOP)]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/915 – L 209

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/915 z 25. júna 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Riso Nano Vialone Veronese“ (CHZO)
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/916 – L 209

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/916 z 1. júla 2020, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie používania xylo-oligosacharidov ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/917 – L 209

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/917 z 1. júla 2020, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestňovať na trh nálev z listov kávovníka Coffea arabica L. a/alebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ako tradičnú potravinu z tretej krajiny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/918 – L 209

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/918 z 1. júla 2020, ktorým sa udeľuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky na uvádzanie jaseňového dreva, ktoré má pôvod alebo je spracované v Kanade, do Únie
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/919 – L 209

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/919 z 30. júna 2020, ktorým sa mení príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES, pokiaľ ide o štatút Srbska podľa rizika BSE [oznámené pod číslom C(2020) 4236]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 46/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 46/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2020/800]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 47/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 47/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2020/801]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 48/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 48/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2020/802]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 49/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 49/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2020/803]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 50/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 50/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2020/804]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 51/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 51/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2020/805]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 52/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 52/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2020/806]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 53/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 53/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2020/807]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 54/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 54/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/808]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 55/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 55/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/809]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 56/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 56/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/810]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 57/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 57/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/811]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 58/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 58/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/812]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 59/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 59/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/813]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 60/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 60/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/814]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 61/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 61/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/815]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 62/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 62/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/816]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 63/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 63/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/817]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 65/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie spoločného výboru EHP č. 65/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/818]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 66/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 66/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/819]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 67/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 67/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP[2020/820]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 68/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 68/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/821]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 69/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 69/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/822]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 70/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 70/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/823]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 71/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 71/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/824]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 72/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 72/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP [2020/825]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 73/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 73/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP [2020/826]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 74/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 74/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP [2020/827]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 75/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 75/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP [2020/828]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 77/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 77/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP [2020/829]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 80/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 80/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2020/830]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 81/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 81/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2020/831]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 82/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 82/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2020/832]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 83/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 83/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2020/833]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 86/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 86/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP [2020/834]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 87/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 87/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2020/835]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 88/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 88/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2020/836]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 89/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 89/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2020/837]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 90/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 90/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2020/838]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 91/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 91/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XVII (Duševné vlastníctvo) k Dohode o EHP [2020/839]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 92/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 92/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2020/840]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 93/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 93/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2020/841]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 94/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 94/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2020/842]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 95/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 95/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2020/843]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 96/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 96/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2020/844]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 97/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 97/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP [2020/845]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 98/2019 – L 210

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 98/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) a protokol 30 k Dohode o EHP o osobitných ustanoveniach o organizácii spolupráce v oblasti štatistiky [2020/846]
Zverejnené 2. júl 2020 – Štvrtok