Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 2. jún 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/721 – L 171

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/721 z 19. mája 2020 o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore Medzinárodnej námornej organizácie pre ochranu morského prostredia na 75. zasadnutí a vo Výbore Medzinárodnej námornej organizácie pre námornú bezpečnosť na 102. zasadnutí, pokiaľ ide o prijatie zmien pravidiel 2, 14 a 18 a dodatkov I a VI prílohy VI k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí
Zverejnené 2. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/722 – L 171

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/722 z 19. mája 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Únie prijať vo výbore pre štátnu prístavnú kontrolu Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole počas obdobia rokov 2020 – 2024
Zverejnené 2. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/723 – L 170

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/723 zo 4. marca 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uznávania osvedčení pilotov vydaných v tretích krajinách a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011
Zverejnené 2. jún 2020 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/724 – L 170

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/724 z 15. mája 2020 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 2. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/725 – L 170

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/725 z 26. mája 2020 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 2. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/726 – L 170

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/726 z 27. mája 2020, ktorým sa zamieta žiadosť o ochranu názvu ako zemepisného označenia v súlade s článkom 97 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 [Commune de Champagne (CHZO)] [oznámené pod číslom C(2020) 3323]
Zverejnené 2. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/727 – L 170

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/727 z 29. mája 2020, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu výrobkov z nekonečného skleneného vlákna s pôvodom na Bahrajne a v Egypte
Zverejnené 2. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/728 – L 170

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/728 z 29. mája 2020 o schválení funkcie efektívneho generátora používanej v 12-voltových motor-generátoroch na použitie v určitých osobných vozidlách a ľahkých úžitkových vozidlách ako inovačnej technológie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631
Zverejnené 2. jún 2020 – Utorok