Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 4. máj 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/591 – L 140

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/591 z 30. apríla 2020, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/592 – L 140

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/592 z 30. apríla 2020 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/593 – L 140

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/593 z 30. apríla 2020, ktorým sa povoľujú dohody a rozhodnutia týkajúce sa opatrení na stabilizáciu trhu v sektore zemiakov
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/594 – L 140

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/594 z 30. apríla 2020, ktorým sa povoľujú dohody a rozhodnutia o opatreniach na stabilizáciu trhu v sektore živých stromov a ostatných rastlín, hľúz, koreňov a podobne, rezaných kvetov a ozdobných listov
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/595 – L 140

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/595 z 30. apríla 2020, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa a vopred stanovuje výška pomoci
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/596 – L 140

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/596 z 30. apríla 2020, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie čerstvého a chladeného mäsa z hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov a vopred stanovuje výška pomoci
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/597 – L 140

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/597 z 30. apríla 2020, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie masla a vopred stanovuje výška pomoci
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/598 – L 140

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/598 z 30. apríla 2020, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka a vopred stanovuje výška pomoci
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/599 – L 140

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/599 z 30. apríla 2020, ktorým sa povoľuje uzatváranie dohôd a prijímanie rozhodnutí o plánovaní výroby v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/600 – L 140

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/600 z 30. apríla 2020, ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/601 – L 140

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/601 z 30. apríla 2020 o núdzových opatreniach, ktoré sa odchyľujú od článkov 62 a 66 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o platnosť povolení na výsadbu viniča a vyklčovanie v prípade predpokladanej opätovnej výsadby
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/602 – L 139

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/602 z 15. apríla 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/717, pokiaľ ide o vzorové formuláre zootechnických osvedčení na plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/603 – L 139

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/603 zo 16. apríla 2020 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2019/2096 (EUTM Mali/1/2020)
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/604 – L 139

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/604 z 30. apríla 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 2914]
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/606 – L 139

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/606 z 4. mája 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2019/1716 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Nikarague
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/607 – L 139

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/607 z 4. mája 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2019/1720 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Nikarague
Zverejnené 4. máj 2020 – Pondelok