Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív Máj 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 137/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Zverejnené 30. máj 2020 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 136/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 136/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 136/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Dohoda o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv – L 169

Úradný vestník Európskej únie
Dohoda o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie (2020/529)
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/716 – L 168

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/716 z 28. mája 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/717 – L 168

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/717 z 28. mája 2020, ktorým sa vykonáva článok 17 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 224/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/718 – L 168

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/718 z 28. mája 2020 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ vojenskej operácie Európskej únie v Stredozemí (EUNAVFOR MED IRINI)
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/719 – L 168

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/719 z 28. mája 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/720 – L 168

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/720 z 28. mája 2020, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/712 – L 167

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/712 z 25. mája 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/713 – L 167

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/713 z 27. mája 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/714 – L 167

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/714 z 28. mája 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/466, pokiaľ ide o používanie elektronickej dokumentácie na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností a obdobie uplatňovania dočasných opatrení
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/715 – L 167

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/715 z 25. mája 2020 o schválení účtovných závierok platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2019 [oznámené pod číslom C(2020) 3260]
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2019/409 – L 167

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2019/409 zo 17. februára 2020 o pristúpení Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (Úradný vestník Európskej únie L 85 z 20. marca 2020)
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k rozhodnutiu Výboru pre obchod medzi EÚ a Singapurom č. 2/2020 – L 167

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k rozhodnutiu Výboru pre obchod medzi EÚ a Singapurom č. 2/2020 z 27. apríla 2020 o výklade podľa článku 16.1 ods. 4 písm. d), článku 10.17 a článku 10.22 Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou, pokiaľ ide o zmeny v ochrane zemepisných označení vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín zaregistrovaných v Singapure [2020/644] (Úradný vestník Európskej únie L 150 z 13. mája 2020)
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/628 – L 167

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/628 z 8. apríla 2019 o vzoroch úradných certifikátov pre určité zvieratá a určitý tovar, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2074/2005 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/759, pokiaľ ide o tieto vzory certifikátov (Úradný vestník Európskej únie L 131 zo 17. mája 2019)
Zverejnené 29. máj 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 135/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2020 č. S08817-2020-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020
Zverejnené 28. máj 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/708 – L 166

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/708 z 19. mája 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Brousse du Rove“ (CHOP)]
Zverejnené 28. máj 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/709 – L 166

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/709 z 20. mája 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Jambon de Bayonne“ (CHZO)]
Zverejnené 28. máj 2020 – Štvrtok