Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 28. apríl 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/577 – L 134

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/577 z 24. apríla 2020, ktorým sa vymenúvajú dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Holandským kráľovstvom
Zverejnené 28. apríl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/578 – L 133

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/578 z 21. februára 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/196, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických
Zverejnené 28. apríl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/579 – L 134

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/579 z 27. apríla 2020, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „HYPRED‘s octanoic acid based products“
Zverejnené 28. apríl 2020 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/580 – L 134

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/580 zo 27. apríla 2020, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „SOPURCLEAN“
Zverejnené 28. apríl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/581 – L 134

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/581 z 27. apríla 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/659 o podmienkach vstupu živých zvierat čeľade koňovité a spermy, vajíčok a embryí zvierat čeľade koňovité do Únie
Zverejnené 28. apríl 2020 – Utorok