Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 14. apríl 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/519 – L 115

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/519 z 3. apríla 2020 o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore odpadového hospodárstva podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Zverejnené 14. apríl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/516 – L 114

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/516 z 3. apríla 2020 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 14. apríl 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/517 – L 114

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/517 z 3. apríla 2020 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 14. apríl 2020 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/518 – L 114

Úradný vestník Európskej únie
Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/518 z 8. apríla 2020 o spoločnom súbore nástrojov Únie na využívanie technológií a údajov na boj proti kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a jej prekonanie, najmä pokiaľ ide o mobilné aplikácie a využívanie anonymizovaných údajov o mobilite
Zverejnené 14. apríl 2020 – Utorok