Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 1. apríl 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/470 – L 101

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/470 z 25. marca 2020, pokiaľ ide o predĺženie obdobia nároku audiovizuálnych koprodukcií podľa článku 5 Protokolu o kultúrnej spolupráci k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej
Zverejnené 1. apríl 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/471 – L 101

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/471 z 31. marca 2020, ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2015/778 o vojenskej operácii Európskej únie v južnej časti centrálneho Stredozemia (operácia EUNAVFOR MED SOPHIA)
Zverejnené 1. apríl 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/472 – L 101

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/472 z 31. marca 2020 o vojenskej operácii Európskej únie v Stredozemí (EUNAVFOR MED IRINI)
Zverejnené 1. apríl 2020 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/473 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/473 z 20. januára 2020, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy pre databázy preukazov odbornej spôsobilosti Únie, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov
Zverejnené 1. apríl 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/474 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/474 z 20. januára 2020 o Európskej databáze trupov lodí
Zverejnené 1. apríl 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/475 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/475 z 27. marca 2020, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie dočasne zakazuje lov sebastesov v oblasti NAFO 3M
Zverejnené 1. apríl 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/476 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/476 z 27. marca 2020, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov kopijonosa belavého v Atlantickom oceáne
Zverejnené 1. apríl 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/477 – L 100

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/477 z 31. marca 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/39, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz peroxosíranov (persíranov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike
Zverejnené 1. apríl 2020 – Streda