Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 23. marec 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/427 – L 87

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/427 z 13. januára 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité podrobné pravidlá výroby platné pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby
Zverejnené 23. marec 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Usmernenie Európskej Centrálnej Banky (EÚ) 2020/428 – L 87

Úradný vestník Európskej únie
Usmernenie Európskej Centrálnej Banky (EÚ) 2020/428 z 5. marca 2020, ktorým sa zrušuje usmernenie ECB/2012/16 o výmene údajov pri hotovostných službách (ECB/2020/12)
Zverejnené 23. marec 2020 – Pondelok