Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 17. marec 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/404 – L 80

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/404 z 12. marca 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 594/2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 17. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/405 – L 80

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/405 zo 16. marca 2020, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa správ o kvalite a obsah správ o kvalite, ktoré sa zasielajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem
Zverejnené 17. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/406 – L 80

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/406 zo 16. marca 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 1719]
Zverejnené 17. marec 2020 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/407 – L 80

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/407 zo 16. marca 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2020/13)
Zverejnené 17. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/408 – L 80

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/408 z 17. marca 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike
Zverejnené 17. marec 2020 – Utorok