Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 29. január 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest
Zverejnené 29. január 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/122 – L 23

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/122 zo 16. januára 2020 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi mexickými o zmene príloh I a II k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi mexickými o vzájomnom uznávaní a ochrane označení alkoholických nápojov
Zverejnené 29. január 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Dohoda o vzájomnom uznávaní a ochrane označení alkoholických nápojov – L 23

Úradný vestník Európskej únie
Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi mexickými o nahradení príloh I a II k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi mexickými o vzájomnom uznávaní a ochrane označení alkoholických nápojov
Zverejnené 29. január 2020 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/121 – L 23

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/121 z 28. januára 2020 o zriadení pracovnej skupiny pre Spojené kráľovstvo, ktorej predsedá Generálny sekretariát Rady, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2017/900
Zverejnené 29. január 2020 – Streda