Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 4. december 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 413/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Zverejnené 4. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 413/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 413/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Zverejnené 4. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 413/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 413/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Zverejnené 4. december 2019 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2025 – L 313

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2025 z 18. novembra 2019 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov
Zverejnené 4. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie Nariadenie Rady (EÚ) 2019/2026 – L 313

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie Nariadenie Rady (EÚ) 2019/2026 z 21. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o dodania tovaru alebo poskytovania služieb uľahčované elektronickými rozhraniami, ako aj o osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru
Zverejnené 4. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2027 – L 313

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2027 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, vykonávacích nariadení (EÚ) 2015/2081 a (EÚ) 2017/2200, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2020 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu a olivový olej
Zverejnené 4. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2028 – L 313

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2028 z 29. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1799, pokiaľ ide o tabuľky zaraďovania, v ktorých sa uvádza zhoda medzi hodnoteniami kreditného rizika od externých ratingových agentúr a stupňami kreditnej kvality uvedenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
Zverejnené 4. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2029 – L 313

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2029 z 29. novembra 2019, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre samostatný biocídny výrobok CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol
Zverejnené 4. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2030 – L 313

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2030 z 29. novembra 2019, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov Pal IPA Product Family
Zverejnené 4. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2031 – L 313

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví [oznámené pod číslom C(2019) 7989]
Zverejnené 4. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2032 – L 313

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2032 z 26. novembra 2019, ktorým sa stanovujú opatrenia s cieľom predísť zavlečeniu organizmu Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (predtým Gibberella circinata) do Únie a jeho rozšíreniu v rámci Únie a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/433/ES [oznámené pod číslom C(2019) 8359]
Zverejnené 4. december 2019 – Streda