Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 5. november 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Zverejnené 5. november 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Prijatie (EÚ, Euratom) 2019/1808 – L 284

Úradný vestník Európskej únie
Prijatie (EÚ, Euratom) 2019/1808 opravného rozpočtu Európskej únie č. 1 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platnosťou
Zverejnené 5. november 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Prijatie (EÚ, Euratom) 2019/1809 – L 284

Úradný vestník Európskej únie
Prijatie (EÚ, Euratom) 2019/1809 opravného rozpočtu Európskej únie č. 2 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platnosťou
Zverejnené 5. november 2019 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1844 – L 283

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1844 z 22. októbra 2019, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie skupine biocídnych výrobkov BPF_Iodine_VET
Zverejnené 5. november 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/1845 – L 283

Úradný vestník Európskej únie
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/1845 z 8. augusta 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) v niektorých gumených súčiastkach motorov
Zverejnené 5. november 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/1846 – L 283

Úradný vestník Európskej únie
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/1846 z 8. augusta 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach používaných v určitých spaľovacích motoroch
Zverejnené 5. november 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1847 – L 283

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1847 z 31. júla 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/190/EÚ, pokiaľ ide o ročné rozdelenie zdrojov podľa členských štátov z osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, spolu so zoznamom oprávnených regiónov [oznámené pod číslom C(2019) 5438]
Zverejnené 5. november 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1848 – L 283

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1848 z 29. októbra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2019/32)
Zverejnené 5. november 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Usmernenie európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1849 – L 283

Úradný vestník Európskej únie
Usmernenie európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1849 zo 4. októbra 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2019/30)
Zverejnené 5. november 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Predpis Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) č. 29 – L 283

Úradný vestník Európskej únie
Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 29 – Jednotné ustanovenia na účely typového schvaľovania vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v kabíne úžitkového vozidla [2019/1850]
Zverejnené 5. november 2019 – Utorok