Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 3. október 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/1665 – L 253

Úradný vestník Európskej únie
Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/1665 z 30. septembra 2019 o opatreniach na predchádzanie krízam a ich riadenie podľa článku 33 ods. 3 prvého pododseku písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 – (vzájomné fondy)
Zverejnené 3. október 2019 – Štvrtok