Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív Október 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 350/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1819 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1819 z 8. augusta 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť ocot ako účinnú látku do jeho prílohy I
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1820 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1820 z 8. augusta 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť Saccharomyces cerevisiae ako účinnú látku do jeho prílohy I
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1821 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1821 z 8. augusta 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť sušené vajcia ako účinnú látku do jeho prílohy I
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1822 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1822 z 8. augusta 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť med ako účinnú látku do jeho prílohy I
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1823 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1823 z 8. augusta 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť D-fruktózu ako účinnú látku do jeho prílohy I
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1824 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1824 z 8. augusta 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť syr ako účinnú látku do jeho prílohy I
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1825 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1825 z 8. augusta 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť koncentrovanú jablkovú šťavu ako účinnú látku do jeho prílohy I
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1826 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1826 z 25. októbra 2019, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kaimiškas Jovaru alus (CHZO)]
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1827 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1827 z 30. októbra 2019, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o finančný limit v prípade koncesií
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1828 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1828 z 30. októbra 2019, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o finančné limity v oblasti verejných zákaziek na dodanie tovaru, služieb a prác a súťaží návrhov
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1829 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1829 z 30. októbra 2019, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o finančné limity v oblasti zákaziek na dodanie tovaru, služieb a prác a súťaží návrhov
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1830 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1830 z 30. októbra 2019, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o prahové hodnoty v oblasti zákaziek na dodanie tovaru, služieb a prác
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Komisie (EÚ) 2019/1832 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1832 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Rady 89/656/EHS, pokiaľ ide o výlučne technické úpravy
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Komisie (EÚ) 2019/1833 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1833 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy I, III, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokiaľ ide o výlučne technické úpravy
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Komisie (EÚ) 2019/1834 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1834 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy II a IV k smernici Rady 92/29/EHS, pokiaľ ide o čisto technické úpravy
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1835 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1835 z 30. októbra 2019, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (oznámené pod číslom C(2019) 7815)
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 78/2019 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 78/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP 2019/1836
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 85/2019 – L 279

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 85/2019 z 29. marca 2019, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP 2019/1837
Zverejnené 31. október 2019 – Štvrtok