Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 24. september 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1577 – L 244

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1577 zo 16. septembra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd
Zverejnené 24. september 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1578 – L 244

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1578 z 20. septembra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať vo Výbore pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj zriadenom na základe Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o panel expertov uvedený v článku 13.15
Zverejnené 24. september 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1579 – L 244

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1579 z 18. septembra 2019, ktorým sa menia rozhodnutia 2008/933/ES, 2009/813/ES, 2009/814/ES a 2010/429/EÚ a vykonávacie rozhodnutia 2012/82/EÚ, 2012/83/EÚ, 2012/347/EÚ, 2013/649/EÚ, (EÚ) 2015/683 až (EÚ) 2015/689, (EÚ) 2015/693, (EÚ) 2015/695, (EÚ) 2015/696, (EÚ) 2015/700, (EÚ) 2015/701, (EÚ) 2015/2279, (EÚ) 2015/2281, ..., pokiaľ ide o zástupcu držiteľa povolenia na uvedenie určitých geneticky modifikovaných potravín a krmív na trh v Únii [oznámené pod číslom C(2019) 6520]
Zverejnené 24. september 2019 – Utorok