Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 10. september 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1391 – L 233

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1391 zo 6. septembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1218/1999 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry a zrušuje sa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 670/2013
Zverejnené 10. september 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1392 – L 233

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1392 z 9. septembra 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 6507]
Zverejnené 10. september 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1393 – L 233

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1393, prijaté po vzájomnej dohode so zvolenou predsedníčkou Komisie z 10. septembra 2019, ktorým sa prijíma zoznam ďalších osôb, ktoré Rada navrhuje na vymenovanie za členov Komisie
Zverejnené 10. september 2019 – Utorok