Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 26. august 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1355 – L 222

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1355 z 15. júla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej v súvislosti s prijatím Protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce
Zverejnené 26. august 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie riadiacej rady Európskeho orgánu – L 221

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie riadiacej rady Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov z 23. mája 2019 o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činnosti orgánu EIOPA
Zverejnené 26. august 2019 – Pondelok